ПОЛЕЗНО

НОРМАТИВНА БАЗА

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - WORD format

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - WORD format

ЛИМИТНИ ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА - WORD format

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия - WORD format

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА